Çerezlerİn Bu Web Sİtesİnde Kullanimi

Bu Web Sitesinin düzgün çalışması için çerezleri kullanıyoruz. Kabul Et ve Kapat düğmesini tıklayarak çerezleri cihazınıza yerleştirmemize izin verebilirsiniz Çerez Politikası, çerez ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi içerir.

Güvenlik Politikamız

Amaç

Uluslararası liman işletmeciliği, lojistik ve bunlara bağlı hizmetlerde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan DP World, işletme faaliyetlerinin uluslararası kanunlara ve ulusal mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesine dikkat ederek her zaman güvenli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.

DP World Yarımca Terminali olarak biz de işimizi başarılı bir biçimde yürütüp sürekli büyütebilmemiz açısından büyük önem taşıyan çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve varlıklarımızın güvenliğini teminat altına almak için bu politikayı oluşturduk.

Hedefler

Bu politika, aşağıdaki güvenlik politikası hedeflerine uygun hareket edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacaktır:

1.Güvenlikle ilgili tüm riskleri tespit edip değerlendirmek ve güvenlik tehditlerinin proaktif bir yaklaşımla tespiti, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve açık iletişim gibi yöntemlerle her türlü nicel riski yönetip güvenlik açısından kabul edilebilir bir düzeye indirmek.

2.Güvenli bir işyeri ortamı sağlamak için sürekli kararlılık göstererek DP World Yarımca Terminali çalışanları, müşterileri ve varlıklarını korumak. Güvenlikle ilgili tehdit, hedef ve amaçlara yönelik tedbirlerin başarısını ve etkinliğini ölçmek için Temel Performans Göstergeleri belirlenecektir.

3.SOLAS, Bölüm XI-2, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği Yönetmeliği (ISPS) Bölüm A ve B ile ISO 28000:2007 (Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi) başta olmak üzere, güvenlikle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek.

4.DP World Yarımca Terminali güvenlik yönetimi sistemi kapsamındaki standartların şirket genelinde benimsenmesini sağlayarak kurumsal güvenlik performansını sürekli iyileştirmek. Bu hedef doğrultusunda uygulanacak yöntem, güvenlik süreçlerinin etkinliğini değerlendirip iyileştirmeye yönelik iç ve dış denetimler ile gözetim denetimleri yapılacaktır.

5.Şirket içinde ve dışında düzenlenecek eğitimler ve iletişim programları vasıtasıyla güvenlik bilincini arttırıp, her seviyede çalışanı DP World Yarımca Terminali’nin ticari çıkarlarının korunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmaları yönünde eğitmek.

6.Kurumsal esneklik ve iş sürekliliği kapasitesini geliştirmeye yönelik uygun stratejiler üreterek, DP World Yarımca Terminali’nin güvenlik olaylarını yönetme kabiliyetini her seviyede iyileştirmek.

Sorumlular

Şirket yöneticileri, bu politika kapsamında yer alan ilkelere belirgin şekilde uygun hareket edip bu ilkeleri şirketin bütününe entegre edecek, üst düzey yönetim ekibi ise güvenlik yönetimi performansı ve politikasını gerektiği şekilde düzenli olarak gözden geçirecektir.

Yönetici ve amirler, bu politikaya uygunluk için gereken güvenlik yönetimi sistemlerininin hayata geçirilip

devamlılığının sağlanmasından ve de uyum ve performanstan sorumlu olacaktır.

Operasyon, Teknik, Ticaret ve İletişim, IT, İnsan Kaynakları, Finans-Satın Alma-İdare İşler ve İş Sağlığı -Güvenliği birimleri, güvenlik yönetimi sisteminin işleyişine destek verecektir.

Her çalışan, faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki topluluklar ve DP World Yarımca nezdinde güvenlik riski oluşturabilecek olağan dışı gözlem, uygulama ya da kişileri bildirmekle yükümlüdür.

DP World Yarımca Terminali, bu politika ve yönetim sistemini normal şartlarda her on iki ayda bir; politika hedeflerine uyumluluğun sürdürülebilmesi açısından düzeltici ve iyileştirici işlem yapılmasını gerektiren ciddi bir güvenlik vakası yaşanması halinde ise derhal gözden geçirecektir.